Contact

Bestuur H.S.V. Wieringen:
Bank: Rabobank, rekeningnummer NL43 RABO 0370 3479 00
E-mail: info@hsvwieringen.nl

Voorzitter:
M. Tibben

Penningmeester:
J. Veling

Secretaris:
J. Bottema

Bestuursleden:
G. Veger (Zeewedstrijden)
R. Cruiming (Binnenwater)

Bingo commisie:
P. den Broeder